Inschrijven Trekkertrek  Zundert

Deelname per trekker is €25,-. Let op nog slechts beperkte beschikbaarheid startnummers!

Bedrag betaald, dan is deelname verzekerd.
Betaling via banknummer:  NL 66RABO 0307872696
Onder vermelding: Naam, Achternaam,Klasse

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij:
- Volledig op de hoogte is van het wedstrijdreglement
- Voor eigen risico meewerkt aan de vermogenstest als dat door de organisatie geacht wordt
- Het inschrijfgeld voldoet direct na inschrijving
- Deelnemer verklaart door ondertekening het reglement te zullen naleven en dat de trekker minimaal WA verzekerd is
- Per trekker kan er 1 keer deelgenomen worden deze dag
- Inschrijfgeld €25,- per trekker per klasse

Alle inschrijvingen worden verwerkt aan de hand van de tijd van inschrijving.
Zit een klasse vol, dan kom je op de reservelijst.